میز خدمت الکترونیک

شهرداری کاشان

این سامانه جهت ارائه خدمات شهرداری به صورت الکترونیک و جلوگیری از مراجعات حضوری شهروندان در زمان شیوع بیماری کرونا راه اندازی شده است

#به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم

توسعه : مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان

ورود به سامانه

ثبت نام فراموشی رمز